Prof. dr hab. Zbigniew Zagórski Profesor medycyny

Prof. dr hab. Zbigniew Zagórski

Specjalizacje:

Leczenie jaskry / Konsultacje okulistyczne / Diagnostyka

Umów wizytę

Urodziłem się w Warszawie, ale prawie całą karierę zawodową związałem z Lublinem. Miałem wielkie szczęście zostając uczniem i współpracownikiem najwybitniejszych okulistów końca XX wieku: Profesorów - Tadeusza Krwawicza w Lublinie (1968-1980), Julesa François w Gandawie w Belgii (1974/75) i Gottfrieda Naumanna w Erlangen
w Niemczech (1985/86, 1991, 2002). Ta współpraca, pionierskie osiągnięcia
w patofizjologii rogówki (regeneracja śródbłonka i patogeneza inwazji nabłonka) oraz wpływu tlenu na proliferację komórek oka spowodowały wybór mojej osoby
do najważniejszej organizacji okulistycznej na świecie – Międzynarodowej Rady Okulistyki, gdzie w latach 1994-2010 reprezentowałem kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Stałem się członkiem także w prestiżowych organizacjach, takich jak: Akademia Międzynarodowa (Academia Ophthalmologica Internationalis) w roku 2003 i Europejska (European Academy of Ophthalmology) w roku 2004, z liczbą członków ograniczoną do 70.

Podczas kierowania Katedrą Okulistyki im Prof. Krwawicza w Lublinie w latach 1991-2006 zorganizowałem kilkadziesiąt kursów z udziałem wybitnych specjalistów z całego świata, co przyczyniło się do wprowadzenia nowych metod diagnostycznych i leczniczych, m.in. pierwszego przeszczepu rąbka rogówki w roku 1994, pierwszych przeszczepów błony owodniowej w roku 1998, operacji przeciwjaskrowych z zastosowaniem antymetabolitów
i implantów od roku 1994 oraz organizacji pierwszego w Polsce Banku Tkanek Oka.

W tym okresie rozwijałem współpracę zagraniczną z wieloma ośrodkami na całym świecie
i wspierałem wyjazdy zagraniczne swoich współpracowników, co zaowocowało licznymi osiągnięciami naukowymi i nagrodami. Pięciu moich byłych współpracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, a dwóch tytuł profesora.

Jako lekarz, staram się kultywować tradycyjne wartości i przekazy etyczne,
jak „primum non nocere” i „salus aegroti suprema lex”, co m.in. przekłada się
na eliminowanie szkodliwych ubocznych działań leków i jatrogennych uszkodzeń oka, szczególnie w leczeniu jaskry i suchego oka.  W efekcie, modyfikuję leczenie u większości chorych z powyższymi chorobami, m.in. zaprzestałem stosowania niepotrzebnej terapii
u kilkuset chorych, leczonych przez wiele lat z niepotwierdzonym rozpoznaniem jaskry.

Przyniosło to nie tylko satysfakcję mi, ale również znaczną poprawę komfortu życia u tych pacjentów.

Będąc czynnym chirurgiem, wykonałem ponad 20000 operacji z różnych dziedzin okulistyki, w tym w latach 1993-2015 ponad 15000 operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ze wszczepem soczewek wewnątrzgałkowych, w tym torycznych,
oraz wieloogniskowych.

Od roku 1998 zaangażowany jestem w działalność niepublicznych Ośrodków Chirurgii Oka w Nałęczowie, a następnie w Rzeszowie i Krakowie, a od roku 2013 jestem konsultantem Kliniki Optegra w Warszawie.

Moją pasją jest żeglarstwo, narciarstwo oraz muzyka. Uważam, że ta ostatnia dziedzina powinna być inspiracją dla lekarzy przed zabiegami wykonywanymi na pacjentach.

Lekarze powinni dążyć do perfekcji  i brać przykład z zawodowych muzyków, poprzedzających publiczne występy długotrwałymi ćwiczeniami.


Mapa strony Polityka prywatności
Powrót do góry