Optegra Polska Sp. o.o. informuje o zamknięciu z dniem 1 sierpnia 2019 roku Sklepu Internetowego Optegra Polska sp. z o.o.. ZOBACZ WIĘCEJ.      

Pielęgniarka Oddziałowa - [#]

Wrocław

Optegra Polska Sp. z o.o.

Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych poszukuje osób do pracy na stanowisko:

Pielęgniarka Oddziałowa

 

Miejsce pracy: Wrocław

Opis stanowiska:

 • Organizacja pracy zespołu pielęgniarek i optometrystów

 • Uczestniczenie w tworzeniu standardów organizacyjnych m.in. na rzecz usprawniania pracy oraz poprawy jakości wykonywanych świadczeń;

 • Dbanie o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń pielęgniarskich;

 • Prowadzenie polityki kadrowej umożliwiającej właściwe zarządzanie personelem;

 • Prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych zadań oraz dokumentowanie udzielanych świadczeń;

 • Uczestniczenie w planowaniu i realizacji budżetu oddziału w zakresie wyznaczonych kategorii budżetowych;

 • Nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym;

 

Oczekiwania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu

 • wykształcenie wyższe lub minimum średnie medyczne

 • mile widziane dodatkowe kwalifikacje - specjalizacja lub kurs pielęgniarki operacyjnej

 • biegła znajomość obsługi komputera i znajomość pakietu Office

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub w zakresie koordynowania i realizowania zadań związanych z organizacją procesów medycznych w specjalistycznej poradni okulistycznej i/lub na bloku operacyjnym (chirurgia jednego dnia w okulistyce),

 • otwartość oraz chęć uczenia się

 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • stabilną pracę w wiodącej sieci klinik okulistycznych

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę, zlecenia lub kontraktu

 • pakiet medyczny

 • realne możliwości rozwoju zawodowego


 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@optegra.com.pl


 


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optegra Polska Sp. z o.o. (02-366) przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 4971, kapitał zakładowy w wysokości 11.250.000 PLN, nr NIP: 9720927876;

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@optegra.com.pl

 3. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych;

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celu, o którym mowa w pkt. 3) powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia usług medycznych na Pani/Pana rzecz powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać w związku z tymi usługami;

 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nawet żądanie ich usunięcia;

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w pkt. 3) w okresie, o którym mowa w pkt. 5) jest obligatoryjne.


Dołącz do nas!

Dozwolone pliki: .pdf, .doc, .docx, .txt, .odt, .rtf.

Klauzula informacyjna więcej
Mapa strony Polityka prywatności
Powrót do góry