Operacyjne leczenie zeza u dzieci i dorosłych

Zez (łac. strabismus) jest schorzeniem polegającym na nierównoległym ustawieniu gałek ocznych. Problem tkwi nie tylko w samej estetyce, dlatego lekarze mówią o nim jako „chorobie zezowej”. Zwykle towarzyszą jej różne zaburzenia widzenia, zarówno jednoocznego, jak i obuocznego.

Istnieje wiele szeroko opisanych w literaturze rodzajów i podziałów zeza, w tym zez jednostronny (gdy stale zezuje to samo oko) oraz zez naprzemienny (gdy oczy zezują na przemian).

Zez dzieli się również ze względu na kierunek odchylenia oka:

  • zbieżny (oko odchyla się w stronę nosa),
  • rozbieżny (oko odchyla się w stronę skroni),
  • ku górze,
  • ku dołowi,
  • skośny.

 

Tak zwany kąt zeza, czyli wielkość odchylenia zezowego, może być stały lub zmienny.

Jawny, jednostronny zez u dzieci, które nie ukończyły 8. roku życia, przyczynia się do zaburzeń pracy mózgu. Obrazy, które wysyłane są drogą nerwową z chorego oka, bywają tłumione. Przyczynia się to do niedowidzenia oka zezującego. Schorzenie może prowadzić do niewykształcenia lub utraty środkowej fiksacji siatkówkowej, czyli zdolności nakierowania plamki żółtej na oglądany przedmiot. Nieprawidłowości obejmują jedno oko i powstają w krótkim czasie (od kilku do kilkunastu tygodni). W rezultacie, jeśli nie zostanie przeprowadzona operacja zeza,  możliwe jest widzenie tylko jednym okiem. To przypadłość, która ogranicza wykonywanie wielu zawodów.

Jeśli zez wystąpi w wieku młodzieńczym albo u osób dorosłych, skutkuje podwójnym widzeniem. Nie przyczynia się natomiast do niedowidzenia lub nieprawidłowości siatkówkowych.

W zezie ukrytym dochodzi do zaburzeń równowagi napięcia mięśni ocznych. U małych dzieci na ogół nie wpływa on na powstawanie widzenia obuocznego. Zez ukryty ujawnia się, gdy obuoczne widzenie zostaje osłabione, co może wynikać z powodu urazu, ale nawet stresu czy zmęczenia. Wówczas przyczynia się do podwójnego widzenia.

Zez towarzyszący jest najczęstszą postacią zeza. W jego przebiegu oko zezujące asystuje w ruchach oku prowadzącemu, zachowując stały kąt odchylenia. Skutkiem jest niedowidzenie chorego oka.

Zez nietowarzyszący, porażenny, polega na zaburzeniu ruchów oka. Ruch w stronę porażonego mięśnia bywa znacznie osłabiony lub zupełnie niemożliwy. Może dotyczyć jednej lub obu gałek ocznych. 

Mapa strony Polityka prywatności
Powrót do góry