Jakie są objawy zeza?

Symptomem zeza jest nierównoległe ustawienie gałek ocznych, jednak zeza ukrytego nie można dostrzec. Wykrywa się go w czasie badań (podczas uniemożliwienia widzenia obuocznego). Czasami zez ujawnia się w rezultacie osłabienia obuocznego widzenia. Obserwuje się wówczas niewłaściwe ustawienia oka. Choć ruchy oka pozostają symetryczne, Pacjent widzi podwójnie. Mamy wówczas do czynienia z „ostrym” zezem.

Zez towarzyszący jest widoczny, choć oko zachowuje prawidłowość ruchów. Oko, które zezuje, na ogół widzi słabiej. Ostrość widzenia w zezie naprzemiennym jest natomiast właściwa.

Zez porażenny skutkuje zaburzeniami ruchów chorej gałki ocznej i podwójnym widzeniem.

Jak często występuje zez?

Zez ukryty jest dosyć powszechny, występuje u 50% populacji. Najskuteczniej leczenie zeza przeprowadza się u dzieci (zwykle zez towarzyszący pojawia się u 4-5% dzieci).

Zez towarzyszący niezwykle rzadko zostaje rozpoznany u dorosłych. Najczęściej są to osoby, których nie leczono w dzieciństwie. Częściej natomiast diagnozuje się u nich zez porażenny. 

Mapa strony Polityka prywatności
Powrót do góry