Wczesne wykrywanie wad wzroku

Wykrywanie wad rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu w kierunku występowania problemów ze wzrokiem w rodzinie: u rodziców, rodzeństwa, dziadków czy bliskich kuzynów.  O co pytamy? Interesuje nas kwestia używania okularów przez członków rodziny, ale też ostrość ich wzroku, ponieważ część osób dorosłych, z niedowidzeniem po jednej stronie, nie nosi okularów i na co dzień posługuje się drugim, sprawnym okiem. Ponadto, bierzemy pod uwagę fakt, że dzieci ze złożonymi wadami wrodzonymi, jak zespół Downa, a także dzieci przedwcześnie urodzone,  są obarczone większym ryzykiem występowania wad wzroku.

Warto podkreślić, że badaniu w kierunku wad wzroku może zostać poddane nawet dziecko w wieku kilku miesięcy. Stosuje się wówczas przenośny sprzęt i odpowiednie krople. Nie ma potrzeby czekania z badaniem do 3. roku życia. 

Samo badanie wady wzroku u dzieci przebiega zawsze po podaniu kropli, które rozszerzają źrenicę i powodują porażenie tzw. akomodacji, co pozwala na wykazanie całej wady wzroku. Dziecięce oko ma tak wysoką zdolność do maskowania wady, że kierując się tylko badaniem przed podaniem kropli, możliwe jest przepisanie nieodpowiednich okularów. U niemowląt podawany jest lek tropikamid, a u dzieci powyżej pierwszego roku życia podajemy krople o nazwie cyklopentolat,  zwykle dwukrotnie. Badanie przeprowadza się najwcześniej po około 30 minutach. Po zakropleniu oczu dziecko może mieć  nadwrażliwość na światło oraz zamazane widzenie, głównie z bliska. Objawy te utrzymują się odpowiednio: po tropikamidzie przez około 4 godziny, po cyklopentolacie do 24 godzin od podania.

Po rozszerzeniu źrenicy można ocenić nie tylko wadę wzroku, ale także dno oka.  

Mapa strony Polityka prywatności
Powrót do góry