Jakie są objawy jaskry?

Jaskra potrafi przez wiele lat przebiegać bezobjawowo, bo trudno jest samodzielnie zaobserwować wahania ciśnienia w gałce ocznej. Właściwych pomiarów może dokonać wyłącznie okulista, stosując wyspecjalizowaną aparaturę. Symptomy, które Pacjent może odczuć, zwykle pojawiają się dopiero w zaawansowanych stadiach choroby. Do najbardziej typowych objawów jaskry należą:

  • nieostre, rozmyte i zamglone widzenie,
  • uporczywe bóle głowy lub silny ból oka, któremu towarzyszy zaczerwienienie i poszerzenie źrenicy,
  • czasami także „mroczki”, ubytki pola widzenia i zawężenie widzianego obszaru (wywołane kilkukrotnym wzrostem ciśnienia wewnątrz gałki ocznej).

Dla większości Pacjentów, u których choroba przebiega bezobjawowo, jedynym sposobem rozpoznania jaskry są specjalistyczne badania. Dzięki nim lekarz wykryje wzrost ciśnienia śródgałkowego, zawężenie pierścienia nerwowo-siatkówkowego i poszerzenie zagłębienia na tarczy nerwu wzrokowego, zmiany w polu widzenia, obrazie dna oka oraz grubości rogówki.

Podstawowe kategorie jaskry diagnozuje się za pomocą zestawu testów:

  • tonometrii - pomiaru ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, po zaaplikowaniu kropli znieczulających,
  • oftalmoskopii - badania tarczy nerwu wzrokowego po rozwarciu źrenicy i podaniu kropli do oczu,
  • perymetrii - pomiaru pola widzenia,
  • pachymetrii - pomiaru grubości rogówki z wykorzystaniem metody ultrasonografii lub metodą bezdotykową (za pomocą wiązki światła),
  • gonioskopii - pomiaru kąta przesączenia gałki ocznej z zastosowaniem gonioskopu, po podaniu kropli znieczulających,
  • analizy włókien nerwowych – w tym przypadku wykonuje się tomografię oka albo pomiar przepływu krwi przez nerwy wzrokowe.
Mapa strony Polityka prywatności
Powrót do góry