Proces leczenia

Zaczynamy od przeprowadzenia szeregu specjalistycznych i precyzyjnych badań diagnostycznych. Należą do nich test Amslera, OCT (Koherentna Tomografia Optyczna), angiografia fluoresceinowa i USG gałek ocznych. Zespół Optegra szczegółowo analizuje uzyskane wyniki i na ich podstawie stawia diagnozę. Lekarz prowadzący przeprowadza rozmowę z chorym i wsłuchuje się w jego oczekiwania dotyczące efektów leczenia zwyrodnienia plami żółtej. Na podstawie uzyskanych informacji dobiera indywidualną dla danego Pacjenta, optymalną i skuteczną terapię.

Iniekcje preparatem Lucentis

Preparat Lucentis to innowacyjny lek, wykorzystywany w zabiegach okulistycznych do tak zwanych iniekcji wewnątrzgałkowych anty-VEGF. Metoda ta skutecznie hamuje wzrost śródbłonka naczyniowego. Lucentis przenika przez kolejne warstwy siatkówki i zostaje łatwo przyswojony przez organizm. Dzięki niemu zablokowaniu ulega niepożądany czynnik, który pobudza organizm do wytwarzania patologicznych naczyń krwionośnych.

Preparat podaje się Pacjentom bezpośrednio do oka (doszklistkowo). Terapia leczenia AMD na ogół obejmuje kilka zastrzyków, podawanych w odstępach czasowych. Liczbę oraz długość przerw między kolejnymi iniekcjami określa lekarz na podstawie badań i wyników testów diagnostycznych.

Leczenie preparatem Lucentis u większości Pacjentów zatrzymuje pogarszanie się jakości widzenia. Według badań, 30% chorych z AMD obserwuje znaczną poprawę wzroku. Lucentis jest najnowszym lekiem, stosowanym w terapii wysiękowej postaci AMD i dopuszczonym do obrotu przez Komisję Europejską.

Oraya Therapy ™

Terapia Oraya stanowi przełom w leczeniu wysiękowej postaci choroby oczu AMD. Dzięki niej widzenie nie pogarsza się, za to może się poprawić. Jej zastosowanie pozwala też ograniczyć liczbę i częstotliwość iniekcji anty-VEGF (blokujących wzrost śródbłonka naczyniowego). To metoda ambulatoryjna, nieinwazyjna, która sprowadza się tylko w ramach pojedynczego zabiegu. Opiera się na systemie radioterapii IRay®. Za jego pomocą do plamki dostarcza się skoncentrowane promieniowanie rentgenowskie. W rezultacie leczenia nadmierny rozrost naczyń krwionośnych w naczyniówce ulega zahamowaniu. Terapia prowadzi również do zmniejszenia lub ustąpienia stanów zapalnych i blizn.

System IRay® jest bardzo precyzyjny, umożliwia dokładne dawkowanie, kierowanie i kontrolę wiązki promieniowania. Stosuje innowacyjne techniki stabilizacji wzroku i śledzenia toru gałki ocznej. Procedura jest całkowicie bezpieczna dla Pacjenta i przebiega w komfortowych warunkach. Zazwyczaj trwa do 20 minut.

Terapia Oraya sprawia, że organizm przejawia znacznie niższe zapotrzebowanie na iniekcje anty-VEGF (o około 32%). W jej wyniku widzenie przestaje się pogarszać już w ciągu roku od zabiegu. Wyniki badań dowodzą, że 1 na 4 Pacjentów po leczeniu Oraya w ogóle nie wymaga stosowania iniekcji, a 3 na 4 chorych potrzebuje najwyżej 3 zastrzyków. 

Mapa strony Polityka Prywatności Cookies
Powrót do góry